ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Наша компанія є виробником вершкового масла та сухих молочних продуктів в асортименті для реалізації на території України та за її межами.

Використовуючи набутий досвід, керівництво підприємства та фахівці структурних підрозділів удосконалюють рівень виробництва з урахуванням вимог ЄС та міжнародних стандартів.

Беручи до уваги взаємоповагу та взаємовигоду наших відносин з Клієнтами, нашу відповідальність перед ними за якість та безпеку харчових продуктів і враховуючи забезпечення існуючих та майбутніх потреб кінцевого Споживача, ми встановлюємо для себе стратегічні цілі в сфері якості та безпеки нашої продукції, а саме:

 • підтримка та зміцнення іміджу компанії, як надійного партнера з постійним вдосконаленням процесу виробництва високоякісних та безпечних молочних продуктів;
 • забезпечення відповідності нашої роботи та продуктів всім  вимогам існуючого законодавства України та інших  країн, в які йдуть поставки товару;
 • використання новітніх технологій, розробка нових видів продукції;
 • розробка та впровадження системи менеджменту, яка забезпечує постійний розвиток та поліпшення роботи підприємства, вдосконалює сьогоденні та майбутні потреби Споживачів та всіх зацікавлених сторін;
 • навчання персоналу, підтримка творчого розвитку та залучення до процесів розробки, виготовлення та реалізації якісних і безпечних молочних продуктів

Ми заснували підприємство зі стратегічними цілями, які будемо впроваджувати за рахунок:

 • підтримки в робочому стані та постійного поліпшення системи менеджменту якості та безпечності продуктів харчування з використанням ідей, які закладено у відповідних міжнародних стандартах  ISO, в принципах ХАССП  та  принципах Загального Управління якістю ( Total Quality Management –TQM);
 • навчання та підтримки зацікавленості персоналу в процесі виготовлення якісної та безпечної продукції за рахунок вдосконалення мотиваційних програм та підвищення працездатності сучасними методами управління;
 • аналізу існуючих та майбутніх потенційних потреб Споживачів та Клієнтів;
 • постійного вдосконалення продуктів та процесів виробництва;
 • раціонального забезпечення ресурсами, враховуючи новітні передові технології;
 • залучення висококваліфікованих фахівців у сфері організації виробництва,  які знайомі з вимогам ЄС та світу у виробництві харчових продуктів;
 • залучення кваліфікованого та зацікавленого персоналу для забезпечення робіт, присутність яких сприяє розвитку системи менеджменту якості та безпеки при виготовленні продукції підприємства;
 • неухильного виконання документованих процедур системи управління якості та безпечності продуктів харчування всіма робітниками підприємства;
 • постійного системного контролю  виконання документованих процедур системи управління якістю та безпечності продуктів харчування;
 • постійного аналізу результативності елементів системи управління якістю та безпечності продуктів харчування;
 • вивчення та використання новітніх технологій виробництва харчових продуктів та сучасних методів управління підприємством.
Наша Політика в сфері якості та безпечності продуктів харчування призначена для фокусування діяльності персоналу компанії на ГОЛОВНІЙ МЕТІ – створення надійної, передбаченої системи управління якістю та безпечністю нашої продукції, зміцнення позицій підприємства на ринку та заслуження і зміцнення безумовної довіри Споживача в Україні та за її межами.